Follow by Email

Sunday, 24 July 2011

खूप दिवस झालेत


 

खूप दिवस झालेत

खूप दिवस झालेत ,
तुला काही लिहिलंच नाही..
परवाचा पाऊस पाहिला..
कसा बेभान ..
बरसात राहिला..
तू कुठे दिसली नाहीस ..
तो मात्र तुला नि मला ..
उगा शोधत राहिला ..

खूप दिवस झालेत ,
तुला काही लिहिलंच नाही..
परवाकडे..
बाग तुझा पाहिला ..
कळ्यांवर रुसणारा..
भुंगा पाहीला..
तू कुठे दिसली नाहीस ..
तो मात्र तुला नि मला ..
उगा शोधत राहिला .. 


राम मोरे/२४०७२०११/०७१४ संध्या

No comments:

Post a Comment