Follow by Email

Tuesday, 19 July 2011

किती घेशील दोन हातांनी ...........

  हा सूर्य घे , तारे घे ,
विश्वाची अखिल जागा घे ,
हे आभाळ घे, नभ सारे घे,
विशाल सारे क्षितीज घे ,
त्या वरची आभाही घे ,
पण एक काम कर ,
तुझ्या जवळ रहायला ,
थोडी तरी जागा दे ,
बंध आपुले बांधण्या,
वीत भर तरी  धागा दे ,

@राम/१८.०७.२०११/११.३०

No comments:

Post a Comment