Follow by Email

Wednesday, 20 July 2011

जग


जग

तुला आकाश देईन
आभाळभर प्रकाश देईन
काव भरून ढग देईन
धरणी साठी पाउस देईन
उगवण्यासाठी अंकुर देईन
तुझं माझं एक घरट राहील
घरट्यात एक पिलू राहील
तू चोच धरशील
मी चारा भरवील
मी काम करील
घर सावरील
एक निर्जीव ध्रुव होण्या पेक्षा
एक सदहृदयी सखा होईल !!

@राम/१८.०७.२०११ /१२.४५ रा.

No comments:

Post a Comment