Follow by Email

Friday, 22 July 2011

प्रवास ....

 
प्रवास ....

आसवांची शपथ राहील ,
माणसे नवी , मैफिल नवी ,
वात दिव्याची तेजाळून ठेव जरा ,
प्रवास खूप दूरचा राहील......


@ram/23.07.2011/6.45am

No comments:

Post a Comment