Follow by Email

Tuesday, 26 July 2011

जगणे असे

 
 
 
 
 
 
 
 
 जगणे असे
रोजचीच, दग दग..रोज तेच ते क्षण ..
या पेक्षा सोपे कोणते..सांगा असते मरण ?

@राम/२३०७२०११/०६५५

No comments:

Post a Comment