Follow by Email

Monday, 25 July 2011

वाटवाट 

वाटच  का त्या दिवसाची   पाहतेस  ?
भरल्या मैफिलीत कुठे  तू  पहातेस  ?
तीच तार .....तीच ...  सतार !!!
साज तोच आवाज तोच....विसरू  का पाहतेस ?

@ram/25072011/1420pm      
                                                                     

No comments:

Post a Comment