Follow by Email

Wednesday, 27 July 2011

विश्व

 
 
 
 
 
विश्व
तेही विश्व हे हि विश्व
काय कुठे फरक असतो ,
हात असला हातात ..
जीव असला जीवात कि ..
काय कुठे फरक असतो ?

@राम मोरे/२७०७२०११/संध्या

No comments:

Post a Comment