Follow by Email

Wednesday, 27 July 2011

संध्याकाळ

 
 संध्याकाळ

काल मी एक संध्याकाळ पहिली ,
पहिल्या भागात छानसा सूर्य होता ,
दुसऱ्याभागात कविता होती अन तो होता .....
सांगा बर् , कोण हरवला होता ?

@राम/२७०७२०११/संध्या

No comments:

Post a Comment