Follow by Email

Tuesday, 26 July 2011

कालची मी

 


कालची मी

कालची मी ती,
आज तीच आहे,
खर सांगते तुम्हाला ....
आरसा बदलला ...
पण..
आजही तीच आहे ...
सुखात मी ....
दुख:त मी  ...
ताईत मी ....
आईत मी....
मातीत मी ....
रात्रीत मी ....
प्रतिमेत मी ....
प्रतिभेत मी....
राधेत मी ....
मिरेत मी .....
कालची मी ती ,


आज तीच आहे,
खर सांगते तुम्हाला ....
आरसा बदलला .
पण..
आजही तीच आहे  !!

@राम मोरे /२७०९२०११/०७१३स.

No comments:

Post a Comment