Follow by Email

Wednesday, 27 July 2011

आरसा

 
 
 
 
 
आरसा
मी तेच बघतोय कधी पासून,
भिंती साऱ्या बघितल्या तपासून ,
तू नाहीस , आरसाही नाही ..
मीच माझ्यात तुला तपासून पाही !!

@राम/२६०७२०११/0808pm

No comments:

Post a Comment