Follow by Email

Monday, 1 August 2011

बायको वरची कविता

 


बायको वरची कविता

एकदा एका कवीची बायको ...
हट्टाला पेटली  बुवा ..
काय बी करा न् एक प्रेमकविता लिवा ..
पण केंद्रस्थानी मलाच ठिवा ..
कवी चक्रावला , गोंधळला .
म्हणला..
हाता मंदी आधी पिशवी ठिवा ..
ती मोहरली ..लाडावली.
पदराशी चाला  करत म्हणाली ..
कविता बाहेर जावून लिवनार ?
कवी म्हणला ..
नाही ग बाई ..
भाजीला जायचय शेजारच्या गावा ..
कवी वैतागला, त्रागा कराया लागला..
आता मुलं झाली ..
मुलांना बी मुलं झाली .
आता कसं करू बुवा ..
शेजारणीवरची कविता ..
हिच्यावर कशी काय लिवा ?


@राम मोरे /०२०८२०११/०५५६स.

No comments:

Post a Comment