Follow by Email

Wednesday, 3 August 2011

घर कसं असावंघर कसं असावं

घर म्हणजे नुसता ..जाहिरातीचा भरणा नसावा ...
बाळाची खेळणी ,वाळवलेली दुपटी ,
दुधाची बाटली,खाण्याची ताटली ,
निर्मळ खळखळनारा झरा असावा !घर म्हणजे नुसता..Interior चा प्लान नसावा ...
फुललेला सोनचाफा , चिमण्यांचा चिवचिवाट,
दुधावरची साय, मनातली माय ,
सुबक रांगोळीचा अंगण असावा !
घर म्हणजे नुसता..फोटो फ्रेमचा भरणा नसावा ...
खणखणता मोबाईल ,नात्यांचा ''नेट'',
पेटवलेला दिवा , आटवलेला खवा ,
नात्याच्या गावामधला दरवळ असावा !घर म्हणजे नुसता..फर्निचर चा शोरूम नसावा ...
कुंकवाचा करंडा , हातातल्या बांगड्या ,
केसातला कंगवा, मोगऱ्याचा गजरा ,
वाट पहाणारा  आरसा असावा !

@राम मोरे/०४०८२०११/०६४५प.

1 comment: