Follow by Email

Friday, 12 August 2011

प्रतिभा

आरशा साठी मी एक प्रतिमा आहे ..
ज्याला दिसेल त्याला प्रतिभा आहे ..

@राम मोरे/११०८२०११/१४१६

No comments:

Post a Comment