Follow by Email

Monday, 15 August 2011

दाही दिशा

 
गाऊ कसे हे गीत प्रीतीचे ..
घुसमटती श्वास फुलांचे युगे युगे ..
अंधारल्या या दाही दिशा का ..
घुसमटतो प्रकाश दिव्यांचा युगे युगे ..

@राम/१४०८२०११/०८०७

No comments:

Post a Comment