Follow by Email

Monday, 15 August 2011

हात हातात

आशा उद्याच्या आहेत अजुनी ...
सूर्य नवा यायचाय अजुनी ...
मृत्यूस आहे सहारा अजुनी ...
जगण्याचा हात हातात अजुनी ...

@राम मोरे/१४०८२०११/१३०७

No comments:

Post a Comment