Follow by Email

Wednesday, 24 August 2011

कव

तुझी कव पण मला
काही नवीन नाही
जेव्हा जेव्हा जवळ केलं
काटाच आठवत राही !!

@राम मोरे/२३०८२०११/०९४२स

No comments:

Post a Comment