Follow by Email

Saturday, 27 August 2011

 

माणसे ओळख विसरतात ,
आणि ओळखी माणसे ,
विसरायला लागतात !!
उत्तरं सापडत नाहीत ,
मग प्रश्न शोधत फिरतात !!

@राम मोरे/२८०८२०११स.

No comments:

Post a Comment