Follow by Email

Wednesday, 17 August 2011

काटे


मी कुठे विसरलो त्या फुलांना ..
आणि तू देलेल्या काट्यांना ..@राम मोरे/१८०८२०११/१३८स

No comments:

Post a Comment