Follow by Email

Friday, 12 August 2011

नाती

नाती असती नाती .. असती गवताची पाती
हात लावता प्रेमे .. येती सहजी हाती !!

@राम मोरे/१२०८२०११/८८३७स.

No comments:

Post a Comment