Follow by Email

Wednesday, 17 August 2011

ओंजळ

आभास तुझ्या असण्याचा ..
सदा भासतो मला ..
ओंजळ नसते रिकामी ..
का भासते तुला ?

@राम मोरे/१८०८२०११/०८२०

No comments:

Post a Comment