Follow by Email

Friday, 12 August 2011

अनोळखीमाझ्याच गावात मी अनोळखी .. खुणा साऱ्या पुसल्या ..
नयन तुझे बेईमान दोघे .. आसवाने आसवाला पुसला ..

@राम मोरे /११८२०११/१५३१

No comments:

Post a Comment