Follow by Email

Tuesday, 30 August 2011

गारदी

तू दिलेल्या घावांनी
जखम व्यापून आहे
आहे फुलाचा गारदी
बागेत लपून आहे !!

@राम मोरे/२९०८२०११/०५४२स
. — with Vikasini Chavan.

No comments:

Post a Comment