Follow by Email

Monday, 15 August 2011

बासरी

राधेचा प्रत्येक शब्द प्रीत होते ....
कान्हाच्या ओठातली बासरी मग होते ....

@राम मोरे/१५०८२०११/०७०६ स.

No comments:

Post a Comment