Follow by Email

Wednesday, 27 July 2011

उदर भाड्याने देणे आहे ...............

 
उदर भाड्याने देणे आहे ...............

रेडीमेड खाण्याला चव कुठे असते का ?
लिव आणि रिलेशन ला भाव कुठे असतो का ?
वन डे चा खेळ करून 'फेम' कुठे मिळतो का ?
...सरोगेट मदर होवून आईपण मिळते का ?


@राम मोरे/२७०७२०११/संध्या

No comments:

Post a Comment