Follow by Email

Saturday, 16 July 2011

''द्रौपदी''

 
“द्रौपदी”
आज पुन्हा ..
तुम्ही तिची वस्र फेडून …
तुमच्या वासनेला नागवं केलंत..
ती मात्र निश्चल ,आगतिक उभी …
कुणा कृष्णाच्या जीर्ण  वस्रांची  वाट पाहत ..
वर्षानु वर्षे ती तशीच उभी राहील ..
तुमच्या वासनांची कूस ‘वांझ’ होई पर्यंत !!


राम मोरे/३०.०६.२०११

No comments:

Post a Comment