Follow by Email

Friday, 12 August 2011

भाव


नाते असता हृदयाचे .. मिळते असे नाते
भाव जपता मनी .. संपत नसते ना ते !!


 


@राम मोरे/१२०८२०११ /०८५८.

No comments:

Post a Comment