Follow by Email

Wednesday, 17 August 2011

तिढे


बंध नसतात कधी भासांचे ..
तिढे असती फक्त श्वासांचे !!@राम मोरे/१८०८२०११/१५०स

No comments:

Post a Comment