Follow by Email

Sunday, 21 August 2011

बासरी


गीत सदा सखीचे
ओठी माझ्या यावे
कान्हा आणि बासरीची
गोड मीठी व्हावे

@राम मोरे/२२०८२०११/०८१०स.

No comments:

Post a Comment