Follow by Email

Friday, 12 August 2011

गाणे
बदलले सारे जरी ..
आसू माझेच राहिले
तुझ्या गावतले गाणे
गात मीच राहिले  !!
तुझ्या नभातले तारे ,
बोरी बाभळी सारे ,
माझे
झाले सारे  !!

@राम मोरे/१२०८२०११/१४००

No comments:

Post a Comment