Follow by Email

Wednesday, 17 August 2011

पावूल खुणा

गंधित तुझ्या क्षणांना कायम शोधत राहतो ..
पावूल  खुणा तुझ्या  सहवासाच्या कुरवाळत राहतो ..

@राम मोरे/१८०८२०१/१०१६स

No comments:

Post a Comment